Պատվեր և առաքում

Ապրանքի ձեռքբերման կարգը

 

1․ Startul.am կայքը նախատեսված է մեծածախ գնումներ իրականացնելու համար։ Պատվերները կարելի է ձևակերպել Կայքի միջոցով:

2․ Կայքից կարող են օգտվել այն անձինք, ովքեր կիրառվող օրենսդրության համաձայն՝ կարող են իրենց անունից կնքել և կատարել ապրանքների ձեռքբերմանն ուղղված գործարքներ:

3․ Գրանցված Գնորդը իրավունք ունի ձևակերպել պատվերը ցանկացած ապրանքի համար, որը ներկայացված է Startul.am կայքում:

4․ Վճարումն իրականացվում է կանխիկ կամ անկանխիկ ճանապարհով։

5. Գնորդի կողմից ձեռք բերված ապրանքը անվճար առաքվում է ողջ Հայաստանի տարածքում երկու օրվա ընթացքում։

6․ Պատվիրատուն գրասենյակում կամ առաքչի կողմից ներկայացվող ապրանքը կարող է տեղում բացել, ստուգել որակական և քանակական հատկանիշները, դրա համապատասխանությունը կայքում ներկայացվածին, այնուհետև կատարել վճարում:

7․ Գնորդը կարող է հրաժարվել սխալ ձևակերպված պատվերից մինչև օրվա ավարտը։

8․ Գնորդը կարող է հրաժարվել պատվերից, եթե ապրանքը չի առաքվել Վաճառողի պատվերի ձևակերպման պահին նշված ժամկետների ընթացքում:

9․ Գնորդը կարող է հրաժարվել պատվերից, եթե ապրանքը հատուկ իր պատվերով չէ ներմուծված։

10․ Ընդունելով պատվերի առաքումը՝  ստացողը պետք է ստորագրի առաքման ստացականը, ինչը հաստատում է պատվերի ընդունումը:

 

Վեճերի լուծման կարգը

 

Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։